Boekhouding en Administratie voor de ZZP'er in Alkmaar

Administratiekantoor-Alkmaar helpt u in Alkmaar en omgeving Alkmaar graag bij het opstellen van uw jaarrekening.

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming dat –in het verleden ieder jaar moest worden opgemaakt.

Deze jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er het afgelopen jaar met de onderneming is gebeurd. Uw boekhouder in Alkmaar stelt eenmaal per jaar uw balans en winst-en verliesrekening  op conform wettelijke richtlijnen.

Een jaarrekening is voor de ZZP’er niet meer verplicht, wij maken deze dan ook niet.

U kunt tegen betaling van 400 euro excl. BTW wel een jaarrekening laten maken.

In deze uitgebreide financiële rapportage nemen wij ook

  • een kasstroomoverzicht,
  • staat van herkomst en besteding van uw middelen middelen
  • en uw financiële en fiscale positie op.

Deze overzichten kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij de aankoop van een eigen woning of bij de aanvraag van een lease.

Voor ondernemers in Alkmaar en in de omgeving van Alkmaar stellen wij, indien gewenst, een jaarrekening op.

De jaarrekening geeft u een overzicht van de financiële gang van zaken. Ook kunt u aan de hand van de jaarrekening een vergelijking maken met bijvoorbeeld voorgaande jaren of branchegenoten.

Ook wordt de jaarrekening gebruikt als middel voor het afleggen van financiële verantwoording van een ondernemer aan de Belastingdienst.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkwijze van Administartiekantoor Alkmaar?

Bel ons op 06-13936399 en vraag een gratis kennismakingsgesprek aan, of mail info@administratiekantoor-alkmaar.nl