Boekhouding en Administratie voor de ZZP'er in Alkmaar

Administratiekantoor Alkmaar krijgt vaak vragen over wat is een ZZP’er, wanneer voldoe ik aan de eisen om ZZP’er te zijn etcetera.

Hieronder zet Administratiekantoor Alkmaar alles voor u als ZZP’er op een rij:

(ZZP’er) Zelfstandige zonder personeel : geen dienstbetrekking

 • De ZZP’er voert op basis van een commerciële overeenkomst, werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers.
 • De ZZP’er werkt in opdracht, er is geen sprake van een dienstbetrekking. Dit laatste is heel belangrijk: als de Belastingdienst of de UWV vaststelt dat u een dienstbetrekking heeft, kunt u als werknemer worden gezien.
 • Niet u maar de  opdrachtgever wordt dan geconfronteerd met loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen.

 

Dienstbetrekking (loondienst)

Volgens de criteria van Belastingdienst en UWV heeft u een dienstbetrekking als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van loon (u krijgt een vergoeding voor het geleverde werk)
 • er is sprake van verplichte persoonlijke arbeid (u bent altijd degene die de opdracht uitvoert)
 • er is sprake van gezagsverhouding (de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk wordt verricht.
 • Verder is er sprake van gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever)

 

Fictieve dienstbetrekking

Er is sprake van fictieve dienstbetrekking wanneer niet aan alle eisen van een ‘echte’ dienstbetrekking wordt voldaan. In dat geval moet de opdrachtgever wel de premies werknemersverzekeringen afdragen en loonheffing inhouden.

Een fictieve dienstbetrekking kent ook drie criteria:

 • u werkt minimaal twee dagen per week aan één opdracht
 • u verdient hiermee meer dan 40% van het minimumloon
 • de relatie met uw opdrachtgever duurt langer dan 30 dagen (binnen een maand een nieuwe opdracht geldt als dezelfde opdracht)

 

Zelfstandigheid

U heeft echter geen (fictieve) dienstbetrekking als er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid als ZZP’er of freelancer. Criteria die een rol spelen bij de beoordeling hiervan zijn onder meer:

 • de aard van de werkzaamheden
 • zelfstandigheid in het werk
 • streven naar continuïteit
 • investeren in het bedrijf
 • zelf risico lopen
 • streven naar winst
 • de aantal opdrachtgevers

Wilt u meer informatie over Administratiekantoor-Alkmaar vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan via 06-13936399 of mail info@administratiekantoor-alkmaar.nl