Boekhouding en Administratie voor de ZZP'er in Alkmaar

ZZP-tip: alle standpunten politieke partijen op een rij

MKB servivedesk heeft de standpunten van de grootste politieke partijen voorde ZZP’er op een rij gezet,. Standpunten die jou als ZZP’er aangaan. MKB servicesesk staat ook op het Binnenhof  om partijleden te vragen wat hun partij jou als ZZP’er biedt.

Stel je vragen

Op welke politieke vragen zoek jij een antwoord? Mail ze naar redactie@mkbservicedesk.nl o.v.v. ‘Politieke vraag’. MKB Servicedesk voorziet je graag van een antwoord.

Accountacynieuws: ‘Dalende omzetten bij accountants’

De dalende omzetten in de accountancy gaan maar door. De omzet in de accountancymarkt is vorig jaar gedaald met 0,8 procent tot 3,98 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van Accountancynieuws onder de dertig grootste accountantskantoren.

De omzetdaling komt voort uit de afnemende vraag naar controle, advies en het opstellen van jaarrekeningen. Daarmee komen ook de tarieven voor assurance, samenstel- en administratieve diensten onder druk. Van de Big Four, PwC, KPMG, Deloitte en Ernst & Young, wist KPMG als enige een groei in de omzet te behalen. Zij schrapten hiervoor wel de meeste banen ten opzichte van de rest. In totaal vertegenwoordigen de grote vier zo’n dertig procent van de omzet in de accountancybranche, wat gelijk staat aan 1,37 miljard euro.

Wilt u als ZZP’er niet te veel betalen en uw boekhouding, administratie tegen een lage vaste jaarprijs laten verwerken benader dan Administratiekantoor Alkmaar, de specialist voor de ZZP’er.

Wat doet de VVD voor de ZZP’er en startende ZZP’er

De ZZP’er is onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de ondernemers in kleine en (middel)grote bedrijven die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor van Nederland, .

 

Net als andere Nederlanders maken veel ondernemers zich zorgen over de toekomst. De VVD wil hen perspectief bieden. Dat doen we door de overheidsfinanciën op de korte en lange termijn weer op orde te brengen, zonder op groei te bezuinigen. Daarnaast doet de VVD een aantal gerichte voorstellen die ondernemers meer ruimte geven.

De VVD kiest ervoor om ondernemers niet onnodig te belasten. Te beginnen met de zorgkosten, een groeiende werkgeverslast van de ondernemer. De VVD-voorstellen voor een betaalbare gezondheidszorg beperken die werkgeverslasten. Werkgevers hoeven de eerste zes maanden van een WW-uitkering niet te betalen. Verderop in dit programma doet de VVD voorstellen die het ontslagrecht vereenvoudigen.

De VVD wil ondernemers perspectief bieden door de kredietverstrekking weer op gang te brengen. Dit is van belang voor mensen die willen starten met een onderneming of die een onderneming willen overnemen. Het overgrote deel van de kredietvraag van ondernemers betreft kredieten tot 250.000 euro. Banken zijn op dit moment terughoudend in het verstrekken van zulke kredieten. De VVD wil dat de Borgstelling MKB-kredieten (BKMB) zo wordt gericht dat deze kredietstroom weer op gang komt. De VVD wil ook inzetten op meer mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen als kredietunies. Daarnaast wil de VVD belemmeringen weghalen zodat pensioenfondsen meer kunnen investeren in de Nederlandse economie.

Het tekort aan nieuwe vakmensen vormt een grote bedreiging voor ondernemend Nederland. Veel ondernemers die ‘directeur-grootaandeelhouder’ zijn maken zich zorgen of ze bij hun pensionering het bedrijf wel kunnen overdragen aan een opvolger. Verderop in dit programma stelt de VVD daarom een forse investering in het onderwijs voor. Op deze manier komen er meer en goede overnamekandidaten. Ook de verbeterde kredietverstrekking biedt meer kansen voor een bedrijfsoverdracht.

De VVD is voor afschaffing van regels die ondernemers hinderen. Een voorbeeld van administratieve lasten zijn de kosten die het MKB maakt bij loonbeslag (beslag leggen op loon van een schuldenaar). De VVD wil dat ondernemers – net als deurwaarders – de mogelijkheid krijgen deze kosten door te berekenen aan de schuldenaar. Ook wil de VVD het makkelijker maken voor ondernemers om schulden te vorderen. Als er tussen schuldeiser en schuldenaar geen geschil is over de schuld, zou er geen gerechtelijke procedure nodig moeten zijn om een deurwaarder in te schakelen.

De VVD is tegen regels die ondernemers beperken hun zaak op zondag te openen. Dit is een keuze van de ondernemer en niet van de overheid. Gemeenten mogen ondernemers maximaal één factuur per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan vermeld.

De VVD is voor een overheid die ondernemers vertrouwt. Als een ondernemer controles en inspecties goed doorstaat, kunnen deze worden afgebouwd. Als de overheid een ondernemer geld schuldig is, moet het betreffende bedrag zo snel mogelijk worden voldaan. Daar is nog verbetering mogelijk. De overheid betaalt een factuur gemiddeld 19 dagen te laat. In dat geval zou de ondernemer een vergoeding moeten krijgen. De VVD wil dat de Belastingdienst zo goed mogelijk communiceert met ondernemers. Contacten met de overheid moeten de ondernemer zo min mogelijk tijd kosten.

Wetgeving is nu vaak gericht op de grotere (MKB-)bedrijven. Daardoor is die wetgeving vaak onwerkbaar voor de kleinere slager, groenteboer, bakker, horecaondernemer of kapperszaak. De VVD wil toetsing vooraf of wetgeving toepasbaar is voor alle ondernemers.

De VVD wil ook nieuwe ondernemers kansen bieden. Ingewikkelde vergunningen en regels en een beperkte toegang tot kredietverlening weerhouden mensen ervan een onderneming te starten. De VVD vindt dat de overheid iemand die het lef heeft een eigen onderneming te starten niet moet lastigvallen maar moet ondersteunen.

Startende ondernemers

Wie ‘durfkapitaal’ investeert moet dit tot 100.000 euro zonder heffing kunnen inzetten op geïnvesteerd vermogen (box 3). Eventuele verliezen mogen voor de belastingdienst worden verrekend met het inkomen. In Nederland duurt het gemiddeld tien dagen om een onderneming te starten en moeten gemiddeld 6 procedures worden doorlopen. De VVD wil dat deze periode en dit aantal omlaag worden gebracht. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de overheid reageert niet binnen de afgesproken termijn, dan moet de vergunning automatisch worden verstrekt.

ZZP’ers

Steeds meer mensen zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Nederland telt ruim 700.000 zzp’ers. Deze ondernemers zijn van onschatbare waarde voor onze arbeidsmarkt. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun inkomen en groeien regelmatig uit tot succesvolle ondernemers. Zij hebben echter te maken met een enorme regelbrij en onduidelijkheid over hun rechten. De VVD wil de wettelijke regelingen voor zzp’ers verbeteren. De afgelopen periode is al geregeld dat zzp’ers nog tien jaar aangesloten kunnen blijven bij hun pensioenfonds op het moment dat zij zzp’er worden. De VVD wil verder gaan door zzp’ers de mogelijkheid te geven zichzelf in een collectieve pensioenregelingen te verenigen. Daarnaast wordt het voor zzp’ers mogelijk zich aan te sluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling. Zij moeten ook makkelijker toegang krijgen tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De VVD wil het onderscheid tussen grote, kleine en parttime ondernemers verkleinen. Zij moeten een meer gelijke fiscale behandeling krijgen.

Administratiekantoor Alkmaar: ‘Stem je als ZZP’er op de VVD, D ‘66 of ben je zwevende kiezer?

Op welke politieke partij stem je als ZZP’er? Dat is de vraag die door de hoofden ven menige zzp’er spookt. Administratiekantoor Alkmaar las dat de VVD de populairste politieke partij is onder de zzp’er.

Dit schrijft het Financieele Dagblad  32 procent van de tweeduizend ondervraagde kleine zelfstandigen kiest voor de VVD, D66 scoort met ruim 13 procent van de stemmen een tweede plek in de populariteitsindex van Myler. Ruim 31 procent van de zzp’ers is een zwevende kiezer.

ZZP’er doe je voordeel met wijzigingen auto per 1/7/2012

Er gaat heel wat veranderen de komende jaren in de autobelastingen. Wegenbelasting, BPM, bijtelling, het wordt allemaal anders. Bent u het spoor inmiddels bijster? Wij zetten alles overzichtelijk op een rij.

Wat gaat er veranderen en wanneer?

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor schone en zuinige auto’s gaat verdwijnen. Daarnaast worden de normen voor vrijstelling van BPM aangescherpt. En ook de bijtellingsregeling voor het privégebruik van de zakenauto wordt gewijzigd.Maar wat houden deze wijzigingen nu precies in? Wanneer worden ze van kracht? En wat betekent het voor u? En voor de auto waar u nu mee rijdt, of die u wellicht in de toekomst gaat aanschaffen? Deskundigen van de ANWB hebben alle maatregelen overzichtelijk bij elkaar gezet in een factsheet. Daar kunt u precies in vinden wat de voorstellen van het kabinet precies inhouden. Inderdaad: voorstellen. Want het belastingplan moet nog wel langs de Tweede en Eerste kamer. Er kunnen dus zeker nog wijzigingen komen.Bekijk de factsheet Autobelastingen 2012

 

Moment van auto kopen scheelt geld

Nu de plannen van de regering over de nieuwe autobelastingen bekend zijn rijst een belangrijke vraag: koop ik de nieuwe auto die ik wil nu, of wacht ik nog even? Soms scheelt dat namelijk honderden euro’s.

Geld, auto kopenDe ANWB heeft voor de best verkochte modellen uitgerekend wat de voorgestelde wijzigingen zouden betekenen. En het kan behoorlijk schelen. Volgens de rekenmeesters van de ANWB is het bijvoorbeeld voor een VW Golf 1.2 TSI (77 kW, vijfdeurs) Bluemotion Trendline handig om even te wachten met kopen tot na de jaarwisseling. Dat scheelt een paar honderd euro. Maar wacht ook weer niet te lang, want na 1 juli 2012 is dit model juist weer een heel stuk duurder dan nu!

Berekening op maat

Voor sommige modellen is het slim om ze juist nu aan te schaffen, voor ander modellen gelden weer heel andere prijseffecten. De ANWB Autoadvieslijn kan voor leden een berekening op maat maken van BPM bedragen per auto, ook bij een wijzigende netto prijs of CO2 uitstoot. En wat het gunstigste moment is om een bepaalde auto aan te schaffen.

 

ZZP-video:bedrijfsruimte aftrek voor ZZP’er, wat is wel en niet aftrekbaar

Wanneer levert een bedrijfsruimte je als ZZP’er ook fiscaal voordeel (lees: aftrekpost) op. Zie video.
[

ZZP-video: Hoe krijg je als startende ZZP’er startersaftrek

U krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
U dreef in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek.

 

Bekijk hier de video

 

Wilt u meer informatie over ZZP-Boekhouder in het algemeen of over wat wij voor u kunnen betekenen?

Kijk bij startende ZZP’er

Bel 06-13936399 of stuur uw bericht hieronder

VVZP: ‘’Timmer- en metselwerk ook naar 6 procent

‘De Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel (VZZP) is bang voor een omzetdaling bij metselaars en timmerlui. Dit door de belastingverhoging van 19 naar 21 procent miv 1 oktober.

[banner02]
“Vooral zelfstandigen in de bouw en aanverwante bedrijfstakken moeten van de BTW-verhoging niets hebben. De concurrentie is scherp, tarieven staan onder druk, het aantal faillissementen schrikbarend”, aldus de VZZP.

De PvdA staat in ieder geval achter de BTW-verlaging, zo staat in het huidige verkiezingsprogramma.

ZZP-tip: BTW vanaf 1 oktober op moment dat je dienst verricht

ZZP’er let op: Per 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. Elke ZZP’er die met 19 procent factureerde dient met ingang van 1 oktober met 21 procent BTW te gaan factureren. Dit dien je ook te doen als je de factuur in september opstelt maar het werk in oktober verricht,

Leidend is derhalve om het moment waarop de levering is gedaan, NIET om het moment wanneer de factuur is gemaakt.

Zorgkantoor start landelijke pilot voor contracteren zzp-ers per 2013

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die in de zorgsector werken voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. Vanaf 1 januari 2013 kunnen cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, desgewenst kiezen voor een zzp-er. De contractering van zzp-ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een verrijking van de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod,
[banner02]
In navolging op de succesvolle pilot van de zorgkantoren Coöperatie VGZ, voeren alle zorgkantoren de contractering van zzp-ers voor 2013 uit in de vorm van een landelijke pilot. Het ministerie van VWS stelt voor 2013 een afzonderlijk budget van 20 miljoen euro beschikbaar aan zorgkantoren voor het inkopen van zorg bij zzp-ers. De inkoopprocedure voor zzp-ers is geen onderdeel van de reguliere AWBZ-inkoopprocedure maar vormt een apart traject waarin eigen voorwaarden gelden.

Inkoophandreiking
Ter ondersteuning van de inkoop door zorgkantoren heeft ZN samen met hen een Inkoophandreiking Contracteren zzp-ers AWBZ 2013 opgesteld. Hierin staat onder meer het tijdpad van de inkoopprocedure. De inkoophandreiking is te vinden op www.zn.nl. Tevens stelt ZN, in overleg met de ministeries van VWS en Financiën, een landelijke raamovereenkomst op, die de zzp-er en het zorgkantoor met elkaar kunnen sluiten. De raamovereenkomst voldoet aan de fiscaal-juridische voorwaarden die de Belastingdienst hieraan stelt. De raamovereenkomst is binnenkort beschikbaar op www.zn.nl.

Stappenplan
Zzp-ers kunnen zich vanaf 1 oktober 2012 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio voor het afsluiten van een contract. ZN heeft een stappenplan opgesteld om hen te begeleiden bij het treffen van de juiste voorbereidingen hiervoor, zoals het aanvragen van diverse certificaten, waaronder het Kwaliteitskeurmerk zzp-ers Thuiszorg. Het stappenplan helpt ook bij het sluiten van een contract met het zorgkantoor en het voeren van een juiste administratie. Kijk voor het stappenplan op www.zn.nl.

Downloads:
Inkoophandreiking Contracteren zzp-ers AWBZ 2013
Stappenplan